LVENRUS

Teorija [kas tas ir un kā to iepazīt]

MBE ir metode, kas apvieno darbu ar ķermeņa atmiņām (trauma, bruņas, dzīvības enerģija), sarunu (lai palīdzētu integrēt iegūtās atziņas un izpratni), garīgos aspektus (lai atgrieztos pie tā, kas mēs patiesībā esam un atjaunotu saikni ar Augstāko Apziņu, Dievu, Kosmosu).

Maigās Bio-Enerģētikas mērķis ir atjaunot dabisko dzīvības enerģijas plūsmu un tās pulsāciju ķermenī.

Eva Raiha metodi nosauca - „Maigā Bio-Enerģētika”. Pasaulē ir pazīstama tehnika - „bioenerģētika”, bet „Maigā Bio-enerģētika” atšķiras no tās. Eva Raiha izstrādāja šo metodi, balstoties uz tēva Vilhelma Raiha darbu, savu pieredzi un pētījumiem Hārlemas slimnīcā. Viņa izmantoja Tauriņu pieskāriena masāžu, strādājot gan kā ģimenes ārste, gan pediatre. Vēlāk, kad Eva mācīja visā pasaulē Tauriņu pieskāriena masāžu, viņa Maigajā Bio-Enerģētikā pielāgoja un iekļāva dažādas tehnikas no citām metodēm - polaritāšu terapijas, kraniosakrālās terapijas, garīdzniecības, Reiki u.c. metodēm.
Arī R.Overlijs ir integrējis dažas no tehnikām. MBE ietver vairāk kā 30 tehnikas.

Tauriņu pieskāriena masāža ir Evas unikālā dāvana šai pasaulei.

Vārds „maigs” attiecas uz nevardarbīgu, saudzīgu, cieņas pilnu MBE praktizētāja attieksmi pret klientu, viņa ķermeni, dzīvesstāstu. Savukārt vārds „bioenerģētika” attiecas uz Dzīvības enerģiju, jeb Orgona enerģiju (V.Raiha termins). Tā ir katrā no mums, tās plūsma nosaka to, cik brīvi un radoši mēs izdzīvojam dzīvi, notikumus, sajūtas, emocijas, cik veseli mēs esam gan fiziski, gan garīgi.

Maigās Bio-Enerģētikas filozofija balstās uz trim stūrakmeņiem – Dzīves Enerģija, Trauma un Bruņas –, un kā tie savstarpēji mijiedarbojas, ietekmējot enerģijas plūsmu un līdz ar to spēju būt brīviem un radošiem. Ķermeņa šūnām ir atmiņa, tās saglabā informāciju par notikumiem mūsu dzīvē, kā magnetofona lentē. Bieži mums nav verbālu (vārdisku) atmiņu par agrīnajiem notikumiem, taču ķermenī tās ir. Tas izskaidro mūsu reizēm „neadekvātās” reakcijas uz notikumiem pašreizējā dzīvē.

Dzīves Enerģija – dzīvības esence, kas nāk no Visuma (Dievs, Kosmoss, kā nu katrs to redzam un izprotam). Tā izstarojas no mūsu katra kodola, jeb mūsu sākuma, veidojot enerģētisko lauku, jeb auru. Šo plūsmu mēs sajūtam un izdzīvojam kā emocijas (dusmas, prieku, skumjas, baudu u.c.) un ķermeniskas sajūtas (tirpas, skudriņas, aukstuma, karstuma viļņi u.c.).

Trauma – jebkurš notikums mūsu dzīvē, kas ietekmē dzīves enerģijas dabisko plūsmu un pulsāciju. Tā ir individuāla katram no mums. MBE strādā ar visa veida traumām, bet īpaši efektīva tā ir pirmsverbālā perioda traumu dziedināšanā (laiks no ieņemšanas līdz 2 gadu vecumam).

Bruņas – aizsargmehānismi, kurus izmantojam, lai sevi pasargātu, nesajustu, neatcerētos, izdzīvotu. Tās veidojas jau ļoti agrīnā vecumā (no ieņemšanas laika un vēl pirms tā). Kā piemēri – somatizācijas; sāpīgi, saspringti muskuļi; dzīves scenāriji, kas atkārtojas; mūsu rakstura iezīmes (tas nav tas, kādi mēs esam, bet gan tas, kādi mēs esam iemācījušies būt) u.c.

Vairāk par teoriju var lasīt sadaļā publikācijas.

Maigā Bio-Enerģētika nav psihoterapija tās klasiskajā izpratnē. Mēs neveicam psihoanalīzi, nestādām diagnozes, neizdarām savas interpretācijas. Mēs strādājam „zem” aizsardzībām, respektējot katra cilvēka bruņas un stāstu, ko tās slēpj. Ļaujam ķermeņa atmiņām „uzpeldēt” brīdī, kad bruņas sāk kust. Mēs izmantojam tehnikas. Mēs esam blakus, ļaujot klientam pašam nonākt pie secinājumiem un atklāsmēm, kāpēc tās vai citas bruņas bija vajadzīgas. Mēs savā dzīvē varam mainīt tikai to, ko apzināmies. Mēs neesam dziednieki, mēs esam tikai cilvēki, kas praktizē šo metodi, izmantojot tehnikas, bet dziedināšana nāks no Dieva, jeb Kosmosa.

Tā ir universāla metode visa vecuma cilvēkiem, sākot no piedzimšanas brīža līdz pat aiziešanas brīdim no šīs pasaules. Tā ir apgūstama ikvienam cilvēkam, kam ir interese mācīties. MBE teorija un tehnikas ir integrējamas jebkurā profesijā.

Maigo Bio-Enerģētiku ir iespējams apgūt dažādos līmeņos:

  • Sertifikāts par noklausītu 8 dienu intensīvu kursu (izdod ASV MBE institūts www.gentlebio-energetics.com). Tālāk cilvēks strādā, lai praktizētu tehnikas, strādā savā personiskajā terapijā, ja ir vēlme – gatavojas sertifikācijai. Ja nē, apgūtās tehnikas var izmantot savām vajadzībām.
  • Sertificēts Maigās Bio-Enerģētikas praktizētājs – sertifikāts apliecina cilvēka prasmes, iemaņas, izpratni par metodes filozofiju. Prasības šeit. Ar to ASV MBE institūts un Latvijas biedrība „Maigā Bio-Enerģētika” apliecina, ka cilvēks ir apguvis metodi un mēs iesakām viņu kā speciālistu.
  • Sertificēts MBE metodes treneris. Prasības šeit.
  • Sertificēts Tauriņu pieskārienu masāžas apmācītājs.

Svarīgi! Tas, ka cilvēks nav sertificēts, nenozīmē, ka viņš nedrīkst metodi izmantot. Tā ir katra mūsu paša atbildība apgūt tehnikas labāk un labāk, iet savā personiskajā terapijā, izmantojot MBE. Mēs nevaram uzņemties atbildību par otra cilvēka darbu, bet mēs varam ticēt labajā cilvēkos. Dabā pastāv enerģijas nezūdamības likums, kā arī pievilkšanās spēks. Mēs satiekam tikai tos cilvēkus, kuri ir nepieciešami mūsu attīstībai un garīgajai izaugsmei. Mēs izvēlamies tos terapeitus, kuri ir nepieciešami tieši mums. Neviens sertifikāts vai cits dokuments nevar dot garantijas, tas ir tikai kā rekomendācija. Katrs mēs izvēlamies savu ceļu un savus cilvēkus.www.1st-studio.de